Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Rozpočet 2022

NÁKLADY

Položka

el. energie                                                                                        120.000,-
pojištění                                                                                               9.000,-
telef. poplatky                                                                                     2.000,-
předplatné tisk                                                                                    3.000,-
drobný materiál( výtvarné a kanc. potřeby, čistící prostředky, aj.)  25.000,-                                                           potraviny ŠJ                                                                                     160.000,-
nutné opravy, údržba, nátěry,…                                                        50.000,-
revize, servisy zařízení,…                                                                  30.000,-
rozbory vody + pitná voda                                                                16.000,-
komunální odpad                                                                                 3.000,-
účetní služby                                                                                      52.000,-
stočné – kanalizace                                                                              2.000,-
poštovné                                                                                              1.000,-
vedení účtu                                                                                          5.000,-
knihy                                                                                                    2.500,-
tonery                                                                                                   5.000,-
poradenská činnost BOZP a PO, atd.                                                  7.000,-
cestovné                                                                                                  500,-
pracovní oděvy                                                                                    8.000,-
učební pomůcky                                                                                   5.900,-
semináře, DVPP                                                                                 12.000,-
mzdové náklady pokladní + odvody                                                   9.600,-
zákon.soc.náklady, zdravotní prohlídky                                              3.000,-
GDPR                                                                                                 11.700,-
obnova vybavení školní kuchyně – nádobí, kuchyňský robot,…       22.900,-                               

Celkem                                                                                              566.100,-

VÝNOSY

Položka

provozní dotace obec                                                                                      360.000,-
úplata  MŠ                                                                                                         46.000,-
stravné MŠ                                                                                                      160.000,-
úroky                                                                                                                      100,-

Celkem                                                                                                            566.100,-   

Obec Ratenice bere na vědomí  rozpočet MŠ Ratenice na rok 2022 a souhlasí s případným přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu.Za Obec Ratenice:    Za MŠ Ratenice
Ing. Martina Podskalská    Alena ČáslavováV Ratenicích 11.1. 2022© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM