Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Kritéria k přijímání

 

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí k docházce do MŠ Ratenice, okr. Kolín


Ředitelka MŠ Ratenice, okres Kolín v souladu se zákonem č. 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, stanoví kritéria pro přijímání dětí k docházce do MŠ (řazení dle míry priority počínaje nejvýznamnějšími):

I. Děti zapsané k docházce v termínu řádného zápisu do MŠ.

II. V případě převisu dětí nad kapacitu MŠ u řádného zápisu dle těchto kritérií:

1.    děti v posledním roce před zahájením školní docházky;

2.    děti s trvalým bydlištěm nebo s prokazatelným trvalým pobytem ve spádové oblasti, tj. obci Ratenice - na základě vyjádření zřizovatele;

3.    podle věku dětí - sestupně dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu do výše povolené kapacity MŠ;

4.    dle délky docházky do MŠ v pořadí:

a/ pravidelná (celodenní celoroční docházka)

b/ polodenní

c/ na část školního roku;

5.  u shodného data narození rozhoduje los.

III. Dodatečně přihlášené děti po termínu řádného zápisu (např. během školního roku apod.):

a/ budou  zapsány v případě volného místa v MŠ;

b/budou v případě již naplněné kapacity MŠ zákonní zástupci takto přihlášených dětí informováni o případném uvolněném místě a zapsány dle kritérií uvedených v II. bod  1. – 4.).

Tato směrnice nabývá účinnosti pro přijímání dětí pro školní rok 2023/2024 a později.

V Ratenicích dne 4. 9. 2023


Mgr. Bc. Soňa Sněžíková
ředitelka MŠ Ratenice© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM