Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Kritéria k přijímání

 

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí k docházce do MŠ Ratenice, okr. Kolín


Ředitelka MŠ Ratenice, okres Kolín v souladu se zákonem č. 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, stanoví kritéria pro přijímání dětí k docházce do MŠ (řazení dle míry priority počínaje nejvýznamnějšími):

I. Děti zapsané k docházce v termínu řádného zápisu do MŠ.

II. V případě převisu dětí nad kapacitu MŠ u řádného zápisu dle těchto kritérií:

1.    děti v posledním roce před zahájením školní docházky a trvalým bydlištěm ve spádové oblasti - na základě vyjádření zřizovatele;

2.  ostatní děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, tj. obci Ratenice - na základě vyjádření zřizovatele;

3.    podle věku dětí - sestupně dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu do výše povolené kapacity MŠ;

4.    dle délky docházky do MŠ v pořadí:

a/ pravidelná (celodenní celoroční docházka)

b/ polodenní

c/ na část školního roku;

5.  u shodného data narození rozhoduje los.

6. děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti postupně podle shodných kritérií jako u dětí spádových. 

III. Dodatečně přihlášené děti po termínu řádného zápisu (např. během školního roku apod.):

- budou  zapsány v případě volného místa v MŠ.


Tato směrnice nabývá účinnosti pro přijímání dětí pro školní rok 2023/2024 a později.
© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM