Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Kritéria k přijímání

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Ratenice, okres Kolín


Ředitelka MŠ Ratenice, okres Kolín v souladu se zákonem č. 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, stanoví kritéria pro přijímání dětí k docházce do MŠ:
-    kritéria jsou uvedena podle míry priority počínaje nejvýznamnějšími:

I. děti zapsané k docházce v termínu řádného zápisu do MŠ

II. v případě převisu dětí nad kapacitu MŠ u řádného zápisu dle těchto kritérií:

1.    děti v posledním roce před zahájením školní docházky

2.    děti s trvalým bydlištěm nebo s prokazatelným trvalým pobytem ve spádové oblasti, tj. obci Ratenice, na základě vyjádření zřizovatele

3.    podle věku dětí - sestupně dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu do výše povolené kapacity MŠ

4.    délka docházky do MŠ:

a/ pravidelná ( celodenní celoroční docházka )

b/ polodenní

c/ na část školního roku

5.  v případě shodného data narození rozhoduje los


III. dodatečně přihlášené děti po termínu řádného zápisu ( např. během šk. roku , atd.)

a/ v případě volného místa v MŠ budou přihlášené děti zapsány

b/v případě již naplněné kapacity MŠ budou zákonní zástupci takto přihlášených dětí informováni o případném uvolněném místě a zapsány dle kritérií uvedených v II. bod  1-4)
Tato směrnice nabývá účinnosti pro přijímání dětí pro školní rok 2019/2020 a dále.


V Ratenicích dne 31.1. 2019                                      Alena Čáslavová, řed. MŠ Ratenice© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM