Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Řád školní jídelny

1. Název zařízení: Školní jídelna

MŠ Ratenice, okres Kolín

Adresa: Ratenice 120

289 11 Pečky

Zřizovatel: Obec Ratenice

Plánovaná kapacita kuchyně: do 100 obědů

Průměrně se připravuje: 30 porcí denně

Kapacita jídelny: 28 strávníků

Strávníci: děti MŠ – 2x svačina, oběd

zaměstnanci MŠ - oběd

2. Výdej jídel

Strava pro děti MŠ se vydává dle denního řádu MŠ:

- dopolední svačina – 9 hodin

- oběd- 11,45 hodin

- odpolední svačina- 14,30 - 15 hodin

(děti, které odchází z MŠ po obědě, dostávají odpolední svačinu - mimo nápojů, domů)

 

Stolování : ranní přesnídávka: z organizačních důvodů odcházejí děti na ranní přesnídávku společně do jídelny , vybírají si dle chuti ovoce a zeleninu, velikost pečiva , samostatně si připravují tácky, starší pomohou mladším, funkce hospodáře po jídle

- oběd: společný v jídelně, děti prostírají, polévku a nápoje roznáší učitelky, děti si chodí samostatně pro druhé jídlo – určí si množství, popř. oznámí, co na talíř nechtějí, odnos jídla ke stolku, funkce hospodáře po jídle

-nenutíme děti do jídla, respektujeme tempo - jedna učitelka zůstává s pomalejšími dětmi v jídelně, aby v klidu dojedly, druhá odchází s hotovými dětmi do třídy a připravuje se s nimi na odpočinek

- vedeme děti ke správnému způsobu stolování, vysvětlujeme, proč se co smí a nesmí

/mluvení s plnými ústy, osahávání jídla druhým, apod./

-odpolední svačina: ve třídě, děti si volí dobu jídla podle své potřeby, vybírají si jídlo samy, uklidí po sobě nádobí na určené místo a odchází si hrát ( pokud je méně dětí ), pokud je dětí větší počet, probíhá svačina jako

ranní

- v době školní akce dětí mimo budovu : připravené jídlo ve školní kuchyni je možné poskytnout dětem mimo jídelnu MŠ ( např. na výletě, kult. akci , apod.). Nutné dodržet hyg. zásady při přepravě a výdeji jídla.

 

 

Výdej jídla pro děti, které první den nepřítomnosti nejsou odhlášeny ze stravování – v 11,30 hodin, do vlastních jídlonosičů. Další dny, ve které není dítě přítomno v MŠ, se dítě nestravuje.

Pokud je dítě přítomno v MŠ v době hlavního jídla, tak se vždy stravuje!

 

Zaměstnanci se stravují v době oběda dětí.

 

 

3. Odhlašování stravy

Děti – den předem, popř. do 7 hodin v daný den písemně do sešitu v šatně,

v krajním případě telefonicky

Zaměstnanci – ústně u kuchařky školy den předem, popř. do 7 hodin v daný den.

 

4. Přihlášení ke stravování

Děti – písemně přihláškou, která platí po celou dobu docházky do MŠ až do písemného ukončení stravování, popř. odchodu dítěte do ZŠ

- v případě delší nemoci je nutné alespoň den předem nahlásit nástup dítěte do MŠ

Zaměstnanci - domluvou s vedoucí školní jídelny, přihlášení

 

5. Platby za stravné

Děti: zálohově jeden měsíc dopředu vždy nejpozději k poslednímu v měsíci, v září a lednu dvě zálohy najednou. Vyúčtování probíhá 2x ročně a případné přeplatky jsou vráceny v prosinci a červenci pokladní MŠ na OÚ Ratenice. Pokud není záloha zaplacena do 1. v měsíci, dítě se nestravuje až do zaplacení zálohy na daný měsíc. Zálohy se hradí u pokladní MŠ na OÚ Ratenice nebo popř. u vedoucí školní jídelny.

 

Zaměstnanci: poslední den v měsíci za skutečně odebrané obědy u pokladní MŠ na OÚ Ratenice; pololetně jsou posílány příspěvky na obědy zaměstnanců z fondu FKSP na hlavní účet školy.

6. Pitný režim

Se souhlasem zákonných zástupců je zajištěn pitný režim formou donášky šťávy od každého rodiče dle roční spotřeby dětí. Doporučujeme vhodné šťávy pro děti nebo čaj, k dispozici i voda.

Zákonní zástupci se svým souhlasem přispívají na nákup jódového a multivitamínového nápoje Rejovit.

 

7. Úklid jídelny

Úklid jídelny zajišťuje školnice, v případě znečištění během dne - školnice, v její nepřítomnosti učitelky.

8. Různé

Do školní jídelny přijímáme dary - nezávadné ovoce, zeleninu, brambory či jiné produkty v syrovém, nezpracovaném stavu a za ušetřené finanční prostředky obohatíme jídelníček, např. o mléčné výrobky, tropické ovoce, atd. Děkujeme.

9. Ceny stravného:

Děti: MŠ ve věku do 6-let: 34,- Kč

ve věku 7-10 let: 38,- Kč( pro dítě, které dovrší ve školním roce 7 let )

zaměstnanci: 24,- ( 5,- příspěvek z FKSP)

 

V Ratenicích dne 1.1. 2018                     Zpracovala: Alena Čáslavová© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM