Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

 

1. Název zařízení: Školní jídelna

MŠ Ratenice, okres Kolín

Adresa: Ratenice 120

289 11 Pečky

Zřizovatel: Obec Ratenice

Plánovaná kapacita kuchyně: do 100 obědů

Průměrně se připravuje: 30 porcí denně

Kapacita jídelny: 28 strávníků

Strávníci: děti MŠ – 2x svačina, oběd

zaměstnanci MŠ - oběd

2. Výdej jídel

Strava pro děti MŠ se vydává dle denního řádu MŠ:

- dopolední svačina – 9 hodin

- oběd - 11,45 hodin

- odpolední svačina - 14,30 – 15 hodin

(děti, které odchází z MŠ po obědě, dostávají odpolední svačinu - mimo nápojů, domů)

 

Stolování : ranní přesnídávka: z organizačních důvodů odcházejí děti na ranní přesnídávku společně do jídelny, vybírají si dle chuti ovoce a zeleninu, velikost pečiva, samostatně si připravují tácky, starší pomohou mladším, funkce hospodáře po jídle (v případě epidemiologického rizika vše připravuje kuchařka a děti si pouze odnáší použité nádobí, popř. učitelka)

- oběd: společný v jídelně, děti prostírají (v případě epidemiologického rizika prostírá kuchařka), polévku a nápoje roznáší učitelky, děti si chodí samostatně pro druhé jídlo, popř. pomůže učitelka – určí si množství, popř. oznámí, co na talíř nechtějí, odnos jídla ke stolku, funkce hospodáře po jídle (v případě epidemiologického rizika si odnáší každý sám, popř. učitelka)

-nenutíme děti do jídla, respektujeme tempo - jedna učitelka zůstává s pomalejšími dětmi v jídelně, aby v klidu dojedly, druhá odchází s hotovými dětmi do třídy a připravuje se s nimi na odpočinek

- vedeme děti ke správnému způsobu stolování, vysvětlujeme, proč se co smí a nesmí

/mluvení s plnými ústy, osahávání jídla druhým, apod./

-odpolední svačina: probíhá jako ranní (v případě epidemiologického rizika prostírá učitelka,..)

- v době školní akce dětí mimo budovu : připravené jídlo ve školní kuchyni je možné poskytnout dětem mimo jídelnu MŠ ( např. na výletě, kult. akci , apod.). Nutné dodržet hyg. zásady při přepravě a výdeji jídla.

 

Výdej jídla pro děti, které první den nepřítomnosti nejsou odhlášeny ze stravování – v 11,30 hodin, do jednorázových obalů. Další dny, ve které není dítě přítomno v MŠ, se dítě nestravuje.

Pokud je dítě přítomno v MŠ v době hlavního jídla, tak se vždy stravuje!

Zaměstnanci se stravují v době oběda dětí.

 

3. Odhlašování stravy

Děti – den předem, popř. do 7 hodin v daný den písemně do sešitu v šatně,

v krajním případě telefonicky či emailem se zpětnou odpovědí od VŠJ

Zaměstnanci – ústně u kuchařky školy den předem, popř. do 7 hodin v daný den

 

4. Přihlášení ke stravování

Děti – písemně přihláškou, která platí po celou dobu docházky do MŠ až do písemného ukončení stravování, popř. odchodu dítěte do ZŠ

- v případě delší nemoci je nutné alespoň den předem nahlásit nástup dítěte do MŠ

Zaměstnanci - domluvou s vedoucí školní jídelny, přihlášení

 

5. Platby za stravné

Děti: zálohově jeden měsíc dopředu vždy nejpozději k poslednímu v měsíci, v září a lednu dvě zálohy najednou. Vyúčtování probíhá 2x ročně a případné přeplatky jsou vráceny v prosinci a červenci pokladní MŠ Ratenice. Pokud není záloha zaplacena do 1. v měsíci, dítě se nestravuje až do zaplacení zálohy na daný měsíc. Zálohy se hradí u pokladní MŠ v budově školy nebo popř. u vedoucí školní jídelny.

 

Zaměstnanci: poslední den v měsíci za skutečně odebrané obědy u pokladní MŠ, popř. u vedoucí školní jídelny; pololetně jsou posílány příspěvky na obědy zaměstnanců z fondu FKSP na hlavní účet školy.

6. Pitný režim

Se souhlasem zákonných zástupců je zajištěn pitný režim formou donášky šťávy od každého rodiče dle roční spotřeby dětí a balené pitné vody dle potřeby. Doporučujeme donést vhodné šťávy pro děti nebo vhodný čaj, k dispozici je dětem zároveň také i pitná voda z vodovodu.

7. Úklid jídelny

Úklid jídelny zajišťuje školnice, v případě znečištění během dne - školnice, v její nepřítomnosti učitelky, popř. školní asistentka.

8. Různé

Do školní jídelny přijímáme dary - nezávadné ovoce, zeleninu, brambory či jiné produkty v syrovém, nezpracovaném stavu a další produkty v originál obalu s vyznačenou dobou trvanlivosti. Děkujeme.

9. Ceny stravného:

Děti: MŠ ve věku do 6-let: 54,- Kč

ve věku 7-10 let: 59,- Kč (pro dítě, které dovrší ve školním roce 7 let).

 © Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM