Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Šk. vzd. program

Školní vzdělávací program:

Motto: „Děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé.“ ( Fernández de Lisardi – mexický spisovatel)

Název programu:

„Hrajeme si celý rok aneb jaro, léto , podzim, zima, na světě je přece prima!“

Mateřská škola je institucí pro děti, proto veškerá její činnost musí být přínosem pro dítě, jeho osobní rozvoj a osobní pokrok. Pro zdravý a aktivní rozvoj a učení dítěte je důležitý pocit bezpečí, důvěry a spokojenosti, dostatek příležitostí, podnětů a prožitků. Dítě je jedinečná bytost, která má právo projevovat se jako osobnost, a proto by se každému dítěti mělo dostat vzdělání odpovídající jeho osobním možnostem a potřebám. Zaměření práce pedagogů naší školy je proto, mimo jiné, hlavně na citovou a mravní výchovu dítěte, na celkový rozvoj osobnosti dítěte se zdravým životním stylem a vztahem k životnímu prostředí, s návyky pracovními, hygienickými a na získávání předpokladů pro celoživotní vzdělávání dítěte. Mateřská škola je určena zejména pro hru, proto podporujeme různé druhy herní činnosti, protože skutečná hra nemá za cíl výkon, ale poskytuje dítěti prostor pro to, co chce udělat, koordinuje instinktivní tlaky, rozumovou zkušenost a experimentální schopnosti.

- ŠVP je k nahlédnutí či k zapůjčení k prostudování v šatně dětí v MŠ© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM