Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Rozpočet 2020

NÁKLADY


Položka                                                                                          částka

el. energie                                                                                   103.000,-

pojištění                                                                                          6.000,-

telef. poplatky                                                                                  2.000,-

předplatné tisk                                                                                 3.000,-

drobný materiál( výtvarné a kanc. potřeby, čistící prostředky, aj.)   17.800,-

potraviny ŠJ                                                                                  160.000,-

nutné opravy, malování, nátěry                                                         40.000,-

revize                                                                                            20.000,-

rozbory vody                                                                                  15.000,-

komunální odpad                                                                             2.700,-

účetní služby                                                                                 50.000,-

stočné – kanalizace                                                                         2.000,-

poštovné                                                                                       1.000,-

vedení účtu                                                                                  10.000,-

knihy                                                                                             2.500,-

tonery                                                                                            3.000,-

poradenská činnost BOZP a PO, atd.                                                  5.000,-

cestovné                                                                                         1.500,-

pracovní oděvy                                                                                8.000,-

učební pomůcky, čistička vzduchu                                                     20.000,-

semináře, DVPP                                                                               7.000,-

zákon.soc.náklady                                                                              900,-

dekorace                                                                                         2.000,-

nádobí ŠJ                                                                                         6.000,-

GDPR                                                                                             26.000,-

tiskárna                                                                                         15.000,-

nábytek do šatny zaměstnanců                                                         25.000,-

matrace na odpočinek dětí – cca 10ks                                                12.000,-


Celkem                                                                                          566.400,-VÝNOSY

Položka                                                                                              částka

provozní dotace obec                                                                       360.000,-

úplata MŠ                                                                                        46.000,-

stravné MŠ                                                                                     160.000,-

úroky                                                                                                   400,-

 

Celkem                                                                                          566.400,-

 

Obec Ratenice bere na vědomí rozpočet MŠ Ratenice na rok 2020 a souhlasí s případným přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu.

Za Obec Ratenice: Za MŠ Ratenice

Ing. Martina Podskalská Alena Čáslavová

V Ratenicích 13.12. 2019© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM