Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Zaměstnanci

Výchovně vzdělávací činnost s dětmi zajišťuje kvalifikovaná ředitelka Alena Čáslavová s více než 40cetiletou praxí (současně vykonává i funkci vedoucí školní jídelny), kvalifikované učitelky Ivana Jirků a Bc. Kamila Zajíčková. Pedagogové se dále vzdělávají prostřednictvím akreditovaných akcí DVPP. Rozvrh pracovní doby pedagogů je stanoven tak, aby byla dětem poskytována optimální péče při všech činnostech. Z důvodů personálního posílení a pro zvýšení bezpečnosti dětí byla opět přijata kvalifikovaná školní asistentka Jana Křížková na dobu dvou let s využitím dotačního titulu OP JAK, název projektu JAK MŠ Ratenice, reg. číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0000422. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropské fondyMŠMT

Specializované služby pro děti jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

Stravování zajišťuje kuchařka paní Markéta Myšková, úklid a drobné domovnické práce vykonává školnice Petra Baštová.© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM