Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Zápis dětí do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Ratenice vyhlašuje zápis dětí (i dětí cizinců) pro školní rok 2023/2024 a to na středu 3. 5. 2022 od 13 do 15 hodin v budově MŠ. Vezměte si sebou rodný list dítěte. Přítomnost dítěte není nutná.

Pro omezenou kapacitu školy  budou  přednostně přijaty k docházce do MŠ  děti, které se zúčastní zápisu ve výše stanovený den a čas. Přednost dostanou děti rok před zahájením povinné školní docházky, děti mající místo trvalého bydliště nebo prokazatelný trvalý pobyt v obci a děti starší 3 let. Ostatním zájemcům bude vyhověno pouze v případě volného místa v MŠ. Přijímání bude probíhat podle kritérií, která jsou vyvěšena na internetových stránkách školy – skolka.ratenice.cz/kriteria-k-prijimani-deti.

Po ukončení zápisu budete informováni o dalším postupu a obdržíte Žádost o přijetí dítěte do MŠ.

Co nabízíme:

-    klidnou, vstřícnou a přátelskou atmosféru, stravování z vlastní kuchyně z čerstvých surovin
-    výhodu menšího kolektivu pro individuální přístup k dětem
-    výchovně - vzdělávací práci dle Školního vzdělávacího programu: „Hrajeme si celý rok aneb jaro, léto, podzim, zima na světě je přece prima“          
-    plavecký výcvik, výuku angličtiny pro nejmenší
-    účast ve sportovním projektu Se Sokolem do života
-    přípravu předškolních dětí na vstup do 1. třídy ZŠ dle programu: „Cvičení soustředěné pozornosti pro předškolní děti“
-    výlety, návštěvy divadelních představení, exkurze, školní slavnosti, besídky, apod.
-    kontakty na odborné poradny – logopedie, apod.
-    dle zájmu konzultace ohledně výchovy a vzdělávání předškolních dětí
-    možnost zapůjčení odborné  literatury, časopisů, atd.ředitelka MŠ Ratenice Alena Čáslavová© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM