Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Střednědobý roz.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace, Mateřská škola Ratenice, okres Kolín na roky 2023 – 2024:

Rok 2023:

Náklady:    690.100,- Kč                         Výnosy:  690.100,- Kč (z toho 430.000,- Kč provozní dotace obec)


Rok 2024:


Náklady:    690.100,- Kč                         Výnosy:  690.100,- Kč (z toho 430.000,- Kč provozní dotace obec)


V Ratenicích dne 4.1. 2023

zpracovala ředitelka MŠ Ratenice Alena Čáslavová

© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM