Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Střednědobý rozp.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace, Mateřská škola Ratenice, okres Kolín na roky 2019 – 2020


Rok 2019:

Náklady:    545.000,- Kč                         Výnosy:  545.000,- Kč (z toho 350.000,- Kč provozní dotace obec)

Rok 2020:

Náklady:   550.000,- Kč                          Výnosy:  550.000,- Kč (z toho 350.000,- Kč provozní dotace obec)


V Ratenicích dne 22.12. 2017

Zpracovala ředitelka MŠ Alena Čáslavová© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM