Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Střednědobý roz.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace, Mateřská škola Ratenice, okres Kolín na roky 2021 – 2022


Rok 2021:

Náklady:    540.000,- Kč                         Výnosy:  540.000,- Kč
( z toho 300.000,- Kč
provozní dotace obec)


Rok 2022:

Náklady:   540.000,- Kč                          Výnosy:  540.000,- Kč
( z toho 300.000,- Kč
provozní dotace obec)


V Ratenicích dne 12.12. 2019

zpracovala ředitelka MŠ Alena Čáslavová



© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM