Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Rozpočet 2023

Rozpočet MŠ Ratenice, okres Kolín na rok 2023:

NÁKLADY

Položka                                                                                          částka

el. energie                                                                                        190.000,-
pojištění                                                                                               9.000,-
telef. poplatky                                                                                     2.000,-
předplatné tisk                                                                                    3.000,-
drobný materiál( výtvarné a kanc. potřeby, čistící prostředky, aj.)  25.000,-                                                           potraviny ŠJ                                                                                     200.000,-
nutné opravy, údržba, nátěry, malování,…                                        50.000,-
revize, servisy zařízení,…                                                                  35.000,-
komunální odpad                                                                                 5.000,-
účetní služby                                                                                      52.000,-
stočné – kanalizace                                                                            12.000,-
poštovné                                                                                              1.000,-
vedení účtu                                                                                          6.000,-
knihy                                                                                                    2.500,-
tonery                                                                                                   5.000,-
poradenská činnost BOZP a PO, atd.                                                  7.000,-
cestovné                                                                                                  500,-
pracovní oděvy                                                                                    8.000,-
učební pomůcky                                                                                   5.900,-
semináře, DVPP                                                                                 12.000,-
mzdové náklady pokladní + odvody                                                   9.600,-
zákon.soc.náklady, zdravotní prohlídky                                              3.000,-
GDPR                                                                                                 11.700,-
obnova vybavení školní kuchyně – nádobí, kuchyňský robot,…       12.000,-
nový nábytek do ředitelny                                                                   22.900,-

Celkem                                                                                              690.100,-

 

VÝNOSY

Položka                                                                                                          částka

provozní dotace obec                                                                                      430.000,-
úplata  MŠ                                                                                                         60.000,-
stravné MŠ                                                                                                      200.000,-
úroky                                                                                                                      100,-

Celkem                                                                                                            690.100,-   


Obec Ratenice bere na vědomí rozpočet MŠ Ratenice na rok 2023 a souhlasí s případným přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Dále bere na vědomí, že škola obdržela v prosinci 2022 účelově vázaný sponzorský finanční dar ve výši 100.000,- Kč, který bude vyčerpán do 30. června roku 2023.

Za Obec Ratenice: Ing. Pavel Rek

Za MŠ Ratenice: Alena Čáslavová

V Ratenicích 4.1. 2023© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM