Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Rozpočet 2021

NÁKLADY

Položka                                                                                          částka

el. energie                                                                                        115.000,-
pojištění                                                                                               9.000,-
telef. poplatky                                                                                     2.000,-
předplatné tisk                                                                                    3.000,-
drobný materiál( výtvarné a kanc. potřeby, čistící prostředky, aj.)             18.000,-
potraviny ŠJ                                                                                     160.000,-
nutné opravy, údržba, malování, nátěry                                            54.000,-
revize                                                                                                 18.000,-
rozbory vody                                                                                     16.000,-
komunální odpad                                                                                 2.700,-
účetní služby                                                                                      50.000,-
stočné – kanalizace                                                                              2.000,-
poštovné                                                                                              1.000,-
vedení účtu                                                                                          5.000,-
knihy                                                                                                    2.500,-
tonery                                                                                                   3.000,-
poradenská činnost BOZP a PO, atd.                                                  5.800,-
cestovné                                                                                                  500,-
pracovní oděvy                                                                                    6.000,-
učební pomůcky                                                                                   5.900,-
semináře, DVPP                                                                                   2.000,-
mzdové náklady pokladní + odvody                                                  10.200,-
zákon.soc.náklady, zdravotní prohlídky                                               2.000,-
GDPR                                                                                                 13.000,-
úložná skříň do ředitelny                                                                    30.000,-
matrace na odpočinek dětí – cca 20ks + 3 ks úklidový vozík            30.000,-  


Celkem                                                                                                566.600,-


VÝNOSY

Položka                                                                                                          částka

provozní dotace obec                                                                                      360.000,-
úplata  MŠ                                                                                                         46.000,-
stravné MŠ                                                                                                      160.000,-
úroky                                                                                                                      600,-

Celkem                                                                                                            566.600,-


Obec Ratenice bere na vědomí  rozpočet MŠ Ratenice na rok 2021 a souhlasí s případným přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu.

Za Obec Ratenice:    Za MŠ Ratenice
Ing. Martina Podskalská    Alena Čáslavová

V Ratenicích 11 .1. 2021© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM