Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Pro rodiče

 

INFORMACE PRO RODIČE

Milí rodiče,

Vás i vaše dítě čeká velká změna, kterou je nástup do mateřské školy. Možná poprvé vyjde ze svého bezpečného domácí prostředí a začne objevovat „nový velký svět“. To přináší spoustu zážitků, novinek, radosti, ale také například setkání s dalšími lidmi. Nepůjde již pouze o něho, ale musí se trošku podřídit přáním ostatních, dělit se s nimi o hračky, být v kolektivu více dětí, kde je samozřejmě i větší hlučnost, a to ještě ke všemu v neznámém prostředí. Proto se tento mezník někdy neobejde bez ranních slziček. Je to zcela přirozené. Každému dítěti trvá adaptace nějakou dobu, musí se odpoutat od rodičů a začít nám důvěřovat. Buďme tedy trpěliví! Všichni se budeme dětem snažit vstup do školky co nejvíce zpříjemnit laskavým přístupem a nabídkou zajímavých činností. Vy, jako rodiče, můžete také pomoci při ranním loučení tím, že ho zkrátíte. Čím delší loučení, tím déle se většinou děťátko souží. Všichni jsme zkušení a umíme děti zabavit, odreagovat a zaujmout. Většinou po odchodu rodičů přestanou velmi brzy plakat a zapojí se do hry s ostatními dětmi, což je pro ně přirozené. Ranní loučení tedy není vhodné protahovat. Také prosíme: děti nikdy školkou nestrašte. Ve školce na ně čekají hodné paní učitelky a nechceme, aby měly představu, že jsme nějaké „krotitelky“. Vhodné je si o školce s dítětem povídat, aby se mělo na co těšit.

Důležitá je také zásada, že věci týkající se MŠ a vašich případných připomínek se neřeší přímo před dětmi. Vše můžeme společně probrat. Bez obav se ptejte a my se zase bude ptát Vás.

Organizační informace:

Provozní doba školy: od 6,30 do 16,30 hod. – dodržujte!(Mimořádná individuální změna je možná po předchozí domluvě.)

Příchody:

- Škola je z bezpečnostních důvodů uzavřená – zvoňte a vstupujte bočním vchodem od parkoviště. Nikoho dalšího na své zvonění nevpouštějte. Každý zvoňte zvlášť. Potřebujeme vědět, kdo se v MŠ pohybuje. Po příchodu hlídejte své dítě z důvodů prevence před úrazem, nenechte děti běhat po škole ani šplhat po skřínkách a botnících v šatně! Zavírejte pečlivě všechny dveře (vchod, šatna, třída). Dveře ze šatny dětí do prostoru MŠ jsou protipožární a samouzavírací. Dbejte u nich zvýšené opatrnosti! Při pohybu po MŠ mimo šatnu dětí používejte návleky nebo si odložte obuv.

- Ráno předáváte dítě učitelce ve třídě osobně – nepouštějte nikdy samostatně po schodech!

- Předškolní děti, které odcházejí po obědě, přichází do školky od 7,30 hodin, aby splnily povinnou docházku – 4 hodiny denně. Týká se jich také povinnost omlouvání (omluvný list) viz Školní řád. Ostatní děti nejlépe do 8,00 hodin, aby si pohrály.

Odchody:

· po obědě – kolem 12,10 hodin. Počkejte v šatně dětí – dítě vám tam dovedeme.

· odpoledne – od 15,00 hodin- při odpoledním odchodu si dítě vyzvednete ve třídě, popř. v 15 hodin v době odpolední svačiny v přízemí.

Dále:

- Parkujte pouze na zatravňovací dlažbě, ne na chodníku před vstupem!!! Před vchodem je světlo s čidlem – nemanipulujte s venkovním vypínačem!

- Nenechávejte děti ani jejich sourozence jíst v prostorách školy (i my jíme pouzev jídelně a pohybujeme se po škole s čistýma rukama – chceme mít čisté stěny! Děkujeme.

- Do MŠ voďte pouze zdravé děti – i rýma je nemoc, kterou je možné nakazit ostatní. Věříme, že budete v tomto směru ohleduplní a předejdeme tím nepříjemnostem. Dále nám hlaste přenosné nemoci, pokud jimi dítě nebo někdo z rodiny onemocní – např. vši, neštovice, průjmy, zvracení, infekční nemoci…Také je důležité nahlásit alergie na cokoliv.

Stravné:

- Stravné za 1 oběd a 2 svačiny činí 45,- Kč. Platí se hotově zálohově do 30. předcházejícího měsíce u pokladní MŠ pí Křížkové. Stravné vybírá vždy ve středu od 15 do 16,15 hodin (případně u paní ředitelky). Vyúčtování proběhne v pololetí a na konci školního roku – vratky: leden a červenec.

Pokud jde dítě po obědě domů – dostává odpolední svačinu bez nápoje s sebou (mističky od svačinek vracejte hned druhý den!).

Odhlašování obědů je nutné předem – nejpozději do 7 hod. (telefonicky, písemně do sešitu v šatně dětí. E-mailem je oběd odhlášený, pokud vám na něj odpovíme). V první den nemoci (není-li jídlo odhlášeno) je možné oběd vyzvednout ve školce do 11,30 hod. Dostanete ho v jednorázových obalech (10,- Kč za obal). Ten den se mu oběd počítá a vaří se i pro něho.V dalších dnech při nepřítomnosti dítěte není možné obědy dle vyhlášky o školním stravování odebírat. Pokud je dítě přítomno v MŠ v době podávání hlavního jídla, stravuje se vždy!

Pokud není včas uhrazeno stravné a rodiče si s ředitelkou písemně nedohodnou jiný termín platby, dítě se nestravuje!

Omlouvání dětí

· Omlouvejte děti včas písemně do sešitu v šatně dětí, telefonicky v daný den nejpozději do 7 hodin, popř. na email nejlépe den dopředu – pokud nedostanete na svůj email odpověď, nečetli jsme ho a dítě není omluvené!

· Po delší nepřítomnosti dítěte nebo nemoci nahlaste jeho příchod den předem (kvůli zajištění stravování!)

· Pokud je dítě nepřítomno déle než 14 dní, je nutná písemná omluva s udáním důvodu, jinak hrozí vyloučení dítěte z docházky do MŠ! Rodiče předškolních dětí omlouvají své děti do omluvných listů u ředitelky – viz výše.

Úplata

· Úplata za předškolní vzdělávání: stanovena vnitřním předpisem a cenovým výměrem – vyvěšeno na nástěnce v chodbě, platba hotově probíhá vždy v následujícím měsíci do 15. dne u pokladní MŠ, možno platit současně se zálohou na stravné.Výše úplaty je 450,- Kč/měsíc (děti s odkladem školní docházky a  děti rok před zahájením školní docházky úplatu nehradí).

Ostatní

- Pitný režim: doneste prosím 1 vhodnou šťávu s co nejdelší dobou trvanlivosti (odevzdáte u kuchařky) + malý plastový hrneček s ouškem na pití vašeho dítěte (označte nesmyvatelnou barvou či nálepkou).

- Čištění zoubků po obědě: kartáček – Přineste pouze dětem, které neodchází domů po obědě, průběžně ho kontrolujte a měňte. Kelímky máme.

- Ručníky - střídání rodičů dle seznamu.

- Povlečení a pyžámko - pere každý pro své dítě - 1x měsíčně.

- Oblečení do školky: pyžamko, sportovní oblečení na zahradu – i starší, uzavřené vhodné bačkůrky (chodíme po schodech!). Náhradní spodní prádlo nebo oblečení dejte do zeleného látkového sáčku, který je zavěšený v šatně. Vhodné oblečení do třídy – pohodlné, lehce oblékatelné (vedeme děti k samostatnosti). Bačkůrky ukládejte pouze do horní přihrádky v botníčku.|Jedny tepláčky,… nosí děti do třídy a jiné převlečení na ven. Do horní přihrádky dejte dětem to, co jim máme obléci na ven, vhodná je sportovní obuv. Možné je nechávat v MŠ i gumáčky. Kapesník dejte do bundy na ven.

- Nedávejte dětem do MŠ nevhodné, bojové, drahé nebo nebezpečné hračky, žádné cenné předměty (zlaté řetízky, hodinky, peníze atd.). Neručíme za ně v případě ztráty nebo poškození. Celý den je o pohybu a mohlo by dojít ke zranění dětí při sportu. Do postýlky si mohou přinést svého plyšáčka.

- Nepoužívejte se sourozenci dítěte WC v MŠ – není to vhodné z epidemiologického hlediska. Pokud bude dolní WC odpoledne uzamčeno – dezinfikuje se.

- Budeme moc rádi, když nám dle vašich možností donesete např.:

· přebytky ze zahrádek– ovoce, zeleninu, brambory;

· hygienické potřeby – čiré tekuté mýdlo, toaletní papír, ubrousky, papírové kapesníčky v krabičce, sáčky na svačinky;

· papíry do kopírky, výtvarný materiál

·

Co pro děti připravujeme

· Kulturních akce jako divadelní představení, kino, školní slavnosti, rozloučení s předškoláky…

· Předškolní přípravu, školní připravenost, diagnostiku

· Nepovinné výlety, exkurze na zajímavá místa apod.

· Akce navazující na svátky a další příležitosti během školního roku (karneval ...)

· Návštěvy 1.tř. ZŠ

· Plavecký výcvik

· Výuku anglického jazyka

· Logopedické chvilky společné i individuální

· Společná setkání s rodiči v MŠ

· Oslavy narozenin dětí - děti mohou kamarádům donést nějaké "zdravé mlsání", které je vhodné i pro malé děti. Děkujeme

·

Co můžeme nabídnout vám rodičům

- konzultace, ukázky výchovné práce s dětmi

- dle předchozí domluvy účast na programu s dětmi

- nabídka odborných časopisů a knih k zapůjčení – šatna

- kontakty na logopeda, školské poradenské zařízení, odborné konzultace nejen se speciálním pedagogem

- v případě zájmu spolupráci na tvorbě vzdělávacího programu školy.

Školní řád

Vztah školy a rodičů vymezuje Školní řád, který je vyvěšen na nástěnce v šatně dětí a webu školy.

Povinnosti rodičů:

· Seznámení se Školním řádem a směrnicemi s ním souvisejícími.

· Povinnost hlásit změnu zdravotní pojišťovny dítěte, telefonních čísel, bydliště, zdravotního stavu dítěte, atd.

Řády naleznete i na internetových stránkách školy – www.skolka.ratenice.cz.

MŠ je právní subjekt, a proto Vám zástupci OÚ Ratenice nemohou podávat žádné informace a ani od Vás vybírat poplatky týkající se školky.

Kontakty:

Telefonní číslo do MŠ: 321 785 159

E- mail: ms.ratenice@seznam.cz

Aktuální info bude vždy na facebooku MŠ, proto průběžně sledujte!

V celém areálu je přísný zákaz kouření, nevhodné je to tedy i na parkovišti u MŠ.


Moc se na Vás těšíme a věříme, že díky vzájemné spolupráci budeme ve školce všichni spokojení.

 © Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM