Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Pro rodiče

 

INFORMACE PRO RODIČE

Nástup do školky

Nástup Vašeho dítěte do mateřské školy je velkou změnou nejen pro Vás, ale hlavně pro Vaši dceru nebo syna. Najednou už není s tím, kdo se o něj do této doby pečlivě staral, kterého měl pouze pro sebe anebo popř. ještě pro svého sourozence, není v prostředí, které dobře zná, kde má své nejmilejší, své osobní věci a nemůže si už také tak docela dělat „co chce“, ale musí se trošku podřídit přáním ostatních, dělit se s nimi o hračky, být v kolektivu více dětí, kde je samozřejmě i větší hlučnost a ještě ke všemu v neznámém prostředí a s neznámými „ dospěláky“, atd.

Proto se tento mezník v životě Vašeho dítěte neobejde občas bez ranních slziček. Je to zcela přirozené. Každému dítěti trvá různě dlouhou dobu než si na neznámé prostředí a lidi zvykne, než se dokáže odpoutat od rodičů na delší dobu, apod., proto buďme trpěliví!

My se budeme dětem snažit vstup do školky co nejvíce zpříjemnit laskavým přístupem a nabídkou zajímavých činností, Vy jako rodiče můžete dětem také pomoci při ranním loučení tím, že ho zkrátíte, popř. s dítětem pobudete chvilku ve třídě, dle jeho mentality, co pro něj bude lepší.

Většinou po odchodu rodičů děti přestanou plakat a zapojí se do hry s ostatními dětmi, což je pro ně přirozené, proto ranní loučení není vhodné protahovat. Také prosíme: děti nikdy školkou nestrašte, např. „Tam už tě srovnají“, aby dítě nevstupovalo do školy s představou, že tam na něho čekají nějaké krotitelky, není to pravda. Před vstupem si s dítětem o školce povídejte, co ho tam čeká, aby se alespoň z části na něco těšilo.

Pokud nebudete s něčím v  MŠ spokojeni, řešte to s ředitelkou, ale nikdy před dětmi.

Pokud nebudete něco vědět, bez obav se ptejte! My se vás také budeme ptát.

Děkujeme.

Co ve školce

- provoz: od 6,30 do 16,30 hod. – dodržujte!, domluva o individuální mimořádné změně možná, odchod dětí po obědě možný – kolem 12,10 hod., počkejte v šatně dětí – dítě vám tam dovedeme, při odpoledním odchodu si dítě vyzvednete ve třídě, ráno předáváte dítě učitelce ve třídě osobně – nepouštějte samostatně po schodech!, škola je uzavřená z bezpečnostních důvodů – zvoňte a vstupujte bočním vchodem, který je hlavní, nikoho sebou na své zvonění nevpouštějte, každý zvoňte zvlášť, abychom věděli, kdo se v MŠ pohybuje, po příchodu hlídejte své dítě z důvodů prevence před úrazem, nenechte ho po škole běhat ani šplhat po botníčcích!, zavírejte pečlivě všechny dveře (vchod, šatna, třída), dveře ze šatny dětí do prostoru MŠ jsou protipožární samozavírací a proto zde dbejte zvýšené opatrnosti!, při pohybu po MŠ mimo šatnu dětí používejte návleky – díky

- parkujte pouze na zatravňovací dlažbě, ne na chodníku před vstupem!!!, před vchodem je světlo s čidlem – nemanipulujte s venkovním vypínačem!

- aby si dítě dostatečně pohrálo, doporučujeme nejpozdější příchod v 8 hod.,

předškolní děti - do 7,30 hodin (povinná docházka alespoň na 4 hod. denně, povinnost omlouvání – viz školní řád)

- nenechávejte děti ani jejich sourozence jíst v prostorách školy (i my jíme pouze v jídelně a pohybujeme se po škole s čistýma rukama, děkujeme!) – chceme mít čisté stěny!

- prosíme, voďte do MŠ pouze zdravé děti – i rýma je nemoc, kterou se dá nakazit, hlaste nám přenosné nemoci, pokud jimi Vaše dítě nebo někdo z rodiny onemocní – vši, neštovice, průjmy, zvracení, infekční nemoci, apod., hlaste alergie dětí na cokoli

- stravné: oběd a 2 svačiny: 34,- Kč, platba hotově zálohově do 30. předcházejícího měsíce u pokladní MŠ pí Beránkové v budově MŠ vždy ve středu od 15 do 16,15 hodin, popř. u ředitelky školy, vyúčtování – vratky: prosinec a červenec, pokud jde dítě po obědě domů – dostává odpolední svačinu s sebou –  (bez nápoje, mističky od svačinek vracejte hned druhý den!), odhlašování obědů nutné předem – nejpozději do 7 hod. (telefonicky, písemně do sešitu v šatně dětí), pokud dítě není odhlášeno a je nepřítomno – první den – možno si oběd vyzvednout v 11,30 hod. v jednorázových obalech, protože ten den se mu oběd počítá a vaří se pro něho, v dalších dnech při nepřítomnosti dítěte není možno obědy dle vyhlášky o školním stravování odebírat, pokud je dítě přítomno v MŠ v době podávání hlavního jídla, stravuje se vždy!

- pokud není včas uhrazeno stravné a rodiče si s ředitelkou písemně nedohodnou jiný termín platby, dítě se nestravuje!

- omlouvejte děti telefonicky v daný den nejpozději do 7 hodin, popř. na email den dopředu – pokud nedostanete na svůj email odpověď, nečetly jsme ho a dítě není omluvené!

- po delší nepřítomnosti dítěte nahlaste jeho příchod předem

- pokud je dítě nepřítomno déle než 14 dní, je nutná písemná omluva s udáním důvodu, jinak hrozí vyloučení dítěte z docházky do MŠ! Rodiče předškolních dětí omlouvají své děti do omluvných listů u ředitelky.

- úplata za předškolní vzdělávání: stanovena vnitřním předpisem a cenovým výměrem – vyvěšeno na nástěnce v chodbě, platba hotově probíhá vždy v následujícím měsíci do 15. dne u pokladní MŠ, možno platit současně se zálohou na stravné

- pitný režim: doneste prosím 1 vhodnou šťávu s co nejdelší dobou trvanlivosti (odevzdáte u kuchařky) + malý plastový hrneček s ouškem na pití vašeho dítěte (podepište nesmyvatelnou barvou )

- čištění zoubků po obědě: kartáček – průběžně ho kontrolujte a měňte, pokud dítě odchází pravidelně po obědě domů, tak mu nic nenoste

- střídání rodičů v praní prádla – ručníčky

- povlečení a pyžamko pere každý svého dítěte 1x měsíčně

- oblečení do školky: pyžamko, sportovní oblečení na zahradu – i starší, uzavřené vhodné bačkůrky – chodíme po schodech!, náhradní spodní prádlo nebo oblečení dejte do zeleného látkového sáčku, který je zavěšený v šatně, do horní přihrádky dejte dětem to, co jim máme obléci, na ven vhodná sportovní obuv, možno nechávat v MŠ i gumáčky, kapesník do bundy na ven, vhodné oblečení do třídy – pohodlné, lehce oblékatelné (vedeme děti k samostatnosti), bačkůrky ukládejte pouze do horní přihrádky v botníčku, jedny tepláčky, apod. do třídy, jiné na převlečení na ven

- nedávejte dětem do MŠ nevhodné, bojové, drahé nebo nebezpečné hračky! ani cenné předměty (zlaté řetízky, hodinky, peníze atd.), neručíme za ně v případě ztráty nebo poškození, celý den je o pohybu a mohlo by dojít i ke zranění dětí při sportu, naopak děti si mohou přinést své plyšáky na spaní, které si v MŠ nechají ve své postýlce

- nepoužívejte se sourozenci dítěte WC v MŠ – není to vhodné z epidemiologického hlediska, pokud bude dolní WC odpoledne uzamčeno – desinfikuje se, přijďte zpět nahoru

- budeme rádi, když nám dle vlastní volby a možností donesete např. přebytky ze zahrádek – ovoce, zeleninu, brambory, hygienické potřeby – čiré tekuté mýdlo, toaletní papír, ubrousky, papírové kapesníčky v krabičce, sáčky na svačinky,…, papíry do kopírky, apod. – vše je dobrovolné, děkujeme!

Co pro děti připravujeme (dle epidemiologické situace)

- spoustu kulturních akcí – div. představení, kino, besídky, školní slavnosti apod.

- koncentrační program pro předškolní děti

- výlety, exkurze na zajímavá místa, akce dle příležitostí – nejsou povinné, účast dle vašeho uvážení – respektujeme to

- karneval, čarodějnický rej, velikonoční hodování, mikulášská a vánoční besídka

- návštěvy 1.tř. ZŠ

- plavecký výcvik

- výuku anglického jazyka

- zdravé pískání na flétničky

- logopedické chvilky společné i individuální

- rozlučková s předškoláky a další akce dle nabídky a příležitostí ve školním roce

- společné akce s rodiči – dětský den, společná setkání v MŠ

- slavíme svátky a narozeniny dětí – mohou kamarádům donést nějaké „zdravé mlsání“, které je  vhodné i pro malé děti (omezte sladkosti, díky!)

Co můžeme nabídnout vám rodičům

- konzultace, ukázky výchovné práce s dětmi

- dle předchozí domluvy účast na programu s dětmi, např. ve třídě

- nabídka odborných časopisů – šatna – možno zapůjčit i domů

- nabídka knih týkající se dětí, výchovy, apod. - k zapůjčení

- kontakty na logopeda, školské poradenské zařízení, apod.

- v případě zájmu spolupráci na tvorbě vzdělávacího programu školy

Vztah školy a rodičů vymezuje Školní řád, který je vyvěšen na nástěnce v šatně dětí a webu školy.

Rodiče mají povinnost seznámit se Školním řádem a směrnicemi s ním souvisejícími, mají za povinnost hlásit změnu zdravotní pojišťovny dítěte, telefonních čísel, bydliště, zdravotního stavu dítěte, atd.

Řády naleznete i na internetových stránkách školy – skolka.ratenice.cz

MŠ je právní subjekt, a proto Vám zástupci OÚ Ratenice nemohou podávat žádné informace a ani od Vás vybírat poplatky týkající se školky.

Telefonní číslo do MŠ: 321 785 159

e mail – ms.ratenice@seznam.cz

Aktuální info bude vždy na facebooku MŠ, proto průběžně sledujte!

V celém areálu je přísný zákaz kouření, nevhodné je to tedy i na parkovišti u MŠ.

Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti a doufáme, že ve spolupráci s Vámi bude Vaše dítě ve školce spokojené.

 

 © Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM