Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Rozpočet 2019

ROZPOČET  MŠ RATENICE na rok 2019

NÁKLADY

Položka                                                                                          částka

el. energie                                                                                        103.000,-

pojištění                                                                                               6.000,-

telef. poplatky                                                                                     2.000,-

předplatné tisk                                                                                    3.000,-

drobný materiál( výtvarné a kanc. potřeby, čistící prostředky, aj.) 17.500,-

potraviny ŠJ                                                                                     130.000,-

nutné opravy, malování                                                                     10.000,-

revize                                                                                                 30.000,-

rozbory vody                                                                                     10.000,-

komunální odpad                                                                                 2.600,-

účetní služby                                                                                      55.000,-

stočné – kanalizace                                                                              2.000,-

poštovné                                                                                              1.000,-

vedení účtu                                                                                         10.000,-

knihy                                                                                                     2.500,-

tonery                                                                                                    3.000,-

poradenská činnost BOZP a PO, atd.                                                    5.000,-

cestovné                                                                                                 1.500,-

pracovní oděvy                                                                                      5.000,-

učební pomůcky                                                                                   25.000,-

semináře, DVPP                                                                                     2.000,-

zákon.soc.náklady                                                                                     900,-

zastínění pískoviště                                                                                7.000,-

dekorace                                                                                                  2.000,-

stolní nádobí ŠJ                                                                                       7.000,-

GDPR                                                                                                    25.000,-

 

Celkem                                                                                               468.000,-


VÝNOSY

Položka                                                                                                          částka

provozní dotace obec                                                                                      300.000,-

úplata  MŠ                                                                                                         37.650,-

stravné MŠ                                                                                                      130.000,-

úroky                                                                                                                       350,-

Celkem                                                                                                             468.000,-


Obec Ratenice bere na vědomí rozpočet MŠ Ratenice na rok 2019 a souhlasí s případným přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu.


Za Obec Ratenice:                                                             Za MŠ Ratenice

Ing. Martina Podskalská                                                  Alena Čáslavová


V Ratenicích 3.1. 2019© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM