Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Návrh rozpočtu

NÁVRH ROZPOČTU MŠ RATENICE NA  ROK 2018

NÁKLADY

Položka                                                                                          částka

el. energie                                                                                  103.000,-

pojištění                                                                                         6.000,-

telef. poplatky                                                                                 2.000,-

internet                                                                                           2.500,-

předplatné tisk                                                                                 3.000,-

drobný materiál( kanc. potřeby, čistící prostředky aj.)                   15.000,-

potraviny ŠJ                                                                                  130.000,-

nutné opravy, malování ( + sklep)                                                  10.000,-

revize                                                                                            20.000,-

rozbory vody                                                                                    8.000,-

komunální odpad                                                                             2.600,-

účetní služby                                                                                  55.000,-

stočné – kanalizace                                                                          2.000,-

poštovné                                                                                         1.000,-

vedení účtu                                                                                    10.000,-

knihy                                                                                              2.500,-

tonery                                                                                             3.000,-

poradenská činnost BOZP a PO, atd.                                               5.000,-

cestovné                                                                                          1.500,-

pracovní oděvy                                                                                5.000,-

učební pomůcky (hračky na šk. zahradu – tříkolky, atd.)                 25.000,-

semináře, DVPP                                                                                2.000,-

zákon.soc.náklady                                                                               900,-

učební materiál (výukové obrazy)                                                    10.350,-

nábytek – jídelna, boxy na stavebnice, stolek a židličky,
lehátka do počtu 28, lůžkoviny a povlečení, skříň na
archív,  police, nástěnky,
nádobí – tácky, skleničky, talíře, ….                                                  64.000,-

dekorace                                                                                            4.000,-

Celkem                                                                                          493.350,-


VÝNOSY

Položka                                                                                                          částka

provozní dotace obec                                                                                300.000,-

úplata  MŠ                                                                                                   63.000,-

stravné MŠ                                                                                                130.000,-

úroky                                                                                                               350,-

Celkem                                                                                                   493.350,-


Obec Ratenice bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ Ratenice na rok 2018 a souhlasí s případným přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu.


Za Obec Ratenice           Za MŠ Ratenice

Martina Podskalská        Alena Čáslavová

V Ratenicích 25.10. 2017© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM